Důležitá oznámení

Dovolená

20. 06. 2018

Dovolená lékaře 

2.7.-6.7.2018  zástup MUDr.Alena Vrátilová v ordinačních hodinách

30.7.-3.8.2018  zástup MUDr.Alena Vrátilová v ordinačních hodinách

13.8.-17.8.2018 zástup MUDr.Alena Vrátilová v ordinačních hodinách

27.8-1.9.2018  zástup MUDr.Frieda Nyklová   09,00- 12,00 hod

Po dobu letních prázdnin odpadá odpolední ordinace v pondělí 16,00- 18,00 hod,

poradna pro kojence v pondělí 12,45 - 14,00 hod

Zastupující lékař nemá oprávnění k posuzování zdravotní způsobilosti pro pobyty dětí na letních táborech a soustředěních,k provádění sportovních prohlídek, výpisů z dokumentace a nástupu do zaměstnání,řidičských průkazů.

Zajistěte si příslušné dokumenty s předstihem. 

Důležité sdělení

07. 02. 2018

Jsme akreditované pracoviště v oboru praktický lékař pro děti a dorost a v oboru dětská kardiologie.Z těchto důvodů probíhá někdy v naší ordinaci školení lékaře ve specializační přípravě na atestaci v obou oborech.Tito lékaři mají za sebou 3-4 letou praxi na dětském lůžkovém oddělení a pracují pod dozorem.

V současné době se připravuje  v mé ordinaci na atestaci z praktického lékařství  pro děti a dorost MUDr.Alena Vrátilová,lékařka s 3-letou praxí na dětském lůžkovém oddělení v Mostě.