Důležitá oznámení

Nepřítomnost lékaře

09. 10. 2018

 1.11.-19.11.2018

zástup  MUDr.Alena Vrátilová  v ordinačních hodinách

odpolední ordinace pondělí 16,00-18,00 hod odpadají

 

Zastupující lékař nemá oprávnění k posuzování zdravotní způsobilosti pro pobyty dětí na letních táborech a soustředěních,k provádění sportovních prohlídek, výpisů z dokumentace a nástupu do zaměstnání,řidičských průkazů.

Zajistěte si příslušné dokumenty s předstihem. 

Důležité sdělení

07. 02. 2018

Jsme akreditované pracoviště v oboru praktický lékař pro děti a dorost a v oboru dětská kardiologie.Z těchto důvodů probíhá někdy v naší ordinaci školení lékaře ve specializační přípravě na atestaci v obou oborech.Tito lékaři mají za sebou 3-4 letou praxi na dětském lůžkovém oddělení a pracují pod dozorem.

V současné době se připravuje  v mé ordinaci na atestaci z praktického lékařství  pro děti a dorost MUDr.Alena Vrátilová,lékařka s 3-letou praxí na dětském lůžkovém oddělení v Mostě.